As-alamo'alejkom warahmatAllahu wabarakatuh

Kunskap relaterad: Citat från stora Ulamah, ville bara påminna om hur viktigt det är för oss att söka kunskap (på bästa sätt med allt vi kan såklart) och försöka förstå varför och förträffligheten och skönheten i kunskapen vi söker, Speciellt om Allah!!

 

Ibn 'Uthaymin: Om vi inte kan tala om en person som vi inte känner, hur ska vi kunna tala om Allâh (azza wa djal) utan kunskap. ('Arba'ayn Nawawi 39)


Ibn 'Uthaymin: Om en person vänjer sig vid lathet, blir det svårt att bli aktiv. Och om han vänjer sig vid att vara aktiv och sprida kunskap, blir det till en vana. Om han inte får göra det får han ångest. LBM 27

Ibn 'Uthaymin: I dag är hungern efter kunskapen låg och det är inte många som söker kunskap. LBM 43

 

Ibn-ul-Qayyim: Den största njutningen som ett hjärta upplever är att det har kunskap om Allah, vänder sig mor Honom och dykar Honom. (ar-Rawdhah, sid. 145)


Ibn-ul-Qayyim: "Det finaste i detta liv är kunskap om Allah och kärlek till Honom. Det finaste i nästa liv är att få se Honom. (ad-Da', sid. 277)

 

Ibn-ul-Qayyim: De lärda ska uppfostra samfundet med mindre kunskap på samma sätt som fadern uppfostrar sonen. De ska uppfostra det steg för steg, från mindre kunskap till större, på samma sätt som fadern hjälper sonen att äta...(al-Miftah 1/69)

 

Jag känner mig uttråkad när det kommer till att söka kunskap. Vad ska jag göra? Al-Fawzan: Du måste försöka. Om vi alla hade varit lata och slöa skulle vi inte uppnått något. Man måste kämpa mot sig själv, härda och söka kunskap var man än är. (alfawzan.ws)


Al-Albani: En person i dagens omgivning måste söka kunskap utmed en Madhhab. Han kan inte bara börja argumentera med Qur'anen och Sunnah utan kunskap om det allmänna och specifika avskaffade och avskaffande, autentiska och  svaga etc. Med tiden inser han felen i sin Madhhab. FDJ 30

 

Al-Albani: Om fadern förbjuder dottern att gå ut för att söka obligatorisk kunskap, får hon inte lyda honom. (Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr 542)

 

Al-Albani: Om maken förbjuder frun att gå ut och söka obligatorisk kunskap och hon trotsar honom, anses hon inte vara syndig. (Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr 542)

 

al-Qasimi: Kvinnorna är beordrade att söka kunskap och lära sig. Men det är omöjligt om man hindrar dem från moskéerna och lektionerna. (al-Islah, sid. 195)

 

As-Sa'di: Njutningen som de lärda upplever när de söker kunskap överväldigar all njutning av tal om detta liv. (Taysir-ul-Karim, sid. 704)

 

As-Sa'di: Till kunskapens etikett hör att man tålmodigt lyssnar på läraren tills han är klar. Först då kan man ställa frågor. (Taysir-ul-Karim, sid. 514)

 

Ibn Taymiyyah: De bästa av Allahs nära vänner (Awliya') är de som har mest kunskap om profeten och följer honom bäst. (al-Furqan, sid. 611)

 

Ibn Taymiyyah: Ju mer kunskap man har om profeten ('alayhis-salam), desto enklare ser vad som lögnaktigt tillskrivs honom. (al-Minhadj 7/429)

 

Ibn Mas´ûd sade: En människa föds inte kunnig. Kunskap kommer med studier. (Djâmi'Bayân-il-´llm 1/200)

 

Ibn Bardjas: Studenter! Om ni vill ha kunskap ska ni gå till de stora vilkas skägg har blivit vita och vilkas kroppar har blivit svaga vilkas styrka har spenderats i kunskap och handling. ('Awa'iq-ut-Tala)

 

An-Nawawi: Att Musa reste till Khidhr för att söka kunskap bevisar att det är rekommenderat för personen med en väldig kunskap att söka kunskap hos någon som är kunnigare. (Sharh Sahih Muslim 15/112)

 

ash-Shâfi’î sade: ”Att söka kunskap är bättre än att förrätta frivillig bön. (Djâmi´ Bayân-il-´Ilm (1/63))

 

al-Lalaka'i: Den största plikten är kunskap om trosläran och den obligatoriska förståelsen av Tawhid och Allâhs egenskaper och bekräftelsen av sändebuden. (Sharh-ul-I'tiqad 1/7)

 

Az-Zuhrî (rahimahullâh) sade: "Allâh har inte dyrkats med något som med kunskap." (Djâmi´ Bayân-il-´Ilm 1/110)

 

Az-Zuhrî sade: ”Den som söker all kunskap på en gång kommer att förlora all kunskap på en gång. Ta istället steg för steg om dagarna och nätterna.” (Djâmi´ Bayân-il-´Ilm 1/206)


Trevlig fortsatt kväll, As-alamo'alejkom!!

 

 

 

Kommentera

Publiceras ej