asalamo aleykom

Jag märker att blogga suger jag på. jag har inte lagt in någon inlägg på länge. Och när passar jag på ??... när jag är som stressat och måste plugga till prov. SubhanAllah!!

Men tänkte ta upp om det som händer i världen.. alla katastrofer och alla oroligheter. är det bara jag eller är det någon annan som tänker på hur nära domedagen kan ligga?? må Allah hjälpa oss... Jag antar att vid det här lagret är det bara att göra en massa Du3a och hoppas på det bästa  inshAllah. ett tips (som jag själv också ska försöka göra) är att be salaht-il-lajl. För under natten kommer Allah komma ner och vänta på om det finns frivilliga människor uppe och vill honom något, det sägs att allt accepteras då och allt du frågar, får du (inshAllah). låter lyx eller hur, men i alla fall så var det ett tisp.

måste vidare med plugget nu men vi ses inshAllah

asalamo aleykom

p.s. glöm inte be Salaht-al-fajr OPS!! det är väldigt viktigt!!!!!


Asalamo Aleykom Wr Wb

jag har varit borta ett tag som ni kanske märkt men har varit lite upptagen. Har inte så mycket att berätta om heller.. eller jag hade ett gammalt utkast som jag inte lagt men kher inshAllah .. den får vara kvar men jag hade tänkt lägga upp en hadith om vår kära profets fru khadïdjah bint Khuwaylid som är en stor förebild till oss tjejer/kvinnor där ute. Den är så vacker och jag hoppas den får er att fundera på hur ni är som personer så som den påverkade mig inshAllah.

och InshAllah vi kommer vara på topp så som hon var men här är hadithen asalamo aleykom!! :

Hon var kvinnornas mästarinna på sin tid. Hon var Umm-ul-Qâsim, dotter till Khuwaylid bin Asad bin ´Abdil-´Uzzâ bin Qusayy bin Kullâb al-Qurashiyyah al-Asadiyyah.

Hon var moder till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) barn och den första som trodde på honom och bekräftade honom före alla andra.

Hon lugnade ned honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och tog honom till sin kusin Waraqah.

Hon var klok, ädel, religiös, kysk och givmild och hon tillhörde paradisets folk. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) prisade henne och satte henne framför alla andra Troendes mödrar. Han högaktade henne så pass, att ´Â'ishah brukade säga:

”Jag har aldrig känt en sådan svartsjuka över någon kvinna som Khadîdjah då profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde henne ofta.”1

Till hennes höga position hos honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hör att hon var hans första hustru. Han fick flera barn med henne. Han gifte sig inte med någon annan kvinna medan han var gift med henne och inte heller hade han någon slavinna till dess att hon gick bort. Hon var den bästa vännen. Hon brukade försörja honom och han brukade sköta hennes affärer.

Allâh beordrade honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att tala om för henne att hon har ett hus av vassrör i paradiset i vilket det varken finns oljud eller svårigheter.

az-Zubayr bin Bakkâr sade:

”Under den hedniska tiden kallades Khadîdjah för ”den rena”. Hennes moder hette Fâtimah bint Zâ´'idah al-´Âmiriyyah.”

Khadîdjah var först gift med Abû Hâlah bin Zurârah at-Tamîmî. Därefter gifte hon sig med ´Atîq bin ´Âbid. Därefter gifte hon sig med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han var tjugofem år medan hon var femton år äldre än honom.

´Â'ishah sade:

”Khadîdjah dog innan bönen blev ålagd.”

Det sades att hon dog i Ramadhân och att hon begravdes i al-Hadjûn2. Hon blev sextiofem år gammal.

´Â'ishâh sade:

”Om Khadîdjah nämndes brukade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) inte tröttna av att prisa henne och be om förlåtelse för henne. En dag nämnde han henne och min svartsjuka fick mig att säga: ”Allâh har ersatt den gamla kvinnan.”  Då såg jag honom bli riktigt arg. Jag återgick till mina tankar och sade inom mig själv: ”Allâh! Om du tar bort Ditt sändebuds ilska mot mig, skall jag aldrig mer tillskriva henne något ont.” När profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) såg hur jag hade tagit emot det hela, sade han: ”Vad sade du? Jag svär vid Allâh att hon trodde på mig när folket anklagade mig för lögn. Hon skänkte mig tillflykt när folket förkastade mig och jag fick barn med henne till skillnad från er.”

al-Hâkim sade:

”Hon dog tre dagar efter Abû Tâlib.”

Abû Hurayrah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Djibrîl kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Detta är Khadîdjah. Hon har kommit till dig med en behållare som det finns mat i. När hon väl kommer till dig, skall du hälsa henne från hennes Herre och från mig och ge henne det glada budskapet om ett hus av vassrör i paradiset som det varken finns oljud eller svårigheter i.”

´Alî berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den bästa kvinnan är Khadîdjah bint Khuwaylid och den bästa kvinnan är Maryam bint ´Imrân.”3

Hennes barn med profeten var al-Qâsim, at-Tayyib och at-Tâhir. De dog i amningsåldern. Likaså fick hon Ruqayyah, Zaynab, Umm Kulthûm och Fâtimah med honom.

Ibn-ul-Athîr sade:

”Det råder samstämmighet om att Khadîdjah var den första skapelsen som blev muslim.”

az-Zuhrî, Qatâdah, Mûsâ bin ´Uqbah, Ibn Ishâq, al-Wâqidî och Sa´îd bin Yahyâ sade:

”De första som trodde på Allâh och Hans sändebud var Khadîdjah, Abû Bakr och ´Alî.”

Anas bin Mâlik sade:

”Världens bästa kvinnor är Maryam, Âsiyah, Khadîdjah bint Khuwaylid och Fâtimah.”

Qatâdah sade:

”Khadîdjah dog tre år innan Hidjrah.”

1 al-Bukhârî (7/102) och Muslim (2435).

2 Berg i Makkah.

3 al-Bukhârî (7/101).
Asalamo Aleykom bröder och systrar

Alhamdullilah....

Hur många tänker på att allt vi får är gåvor av Allah, att gud gav oss unika ansikten, unika personligheter, unika varelser och djur och allt annat som har liv på jorden. Har ni tänkt på att själva livet är en gåva av Allah. Hur många har tänkt på att ödet styrs av Allah och allt som är både gott och ont har sin mening. Hur många har upplevt att det gått så bra för dem och tänkt på vad som låg bakom det om inte Allah.

hur många visste allt och har tänkt på att man säger Allhamdullilah för att tacka Allah för det fina han gjort och haft tålarmod när en prövning inträffats.

Med denna inlägg vill jag påminna er Alla som läser detta att inte Glöma att tacka Allah oavsett vad som en händer för som jag sa, själva livet är en gåva av Allah, så bara det borde få en att tacka, som med allt annat vi blir erbjuden i livet.

Ha en sån underbar kväll och var tacksam över allt ni fått under denna dag, gör sedan du3a att ni ska få en dag till ni kan dyrka Allah och utföra fina handlingar som Allah kan förbli nöjd med.

Asalamo Aleykom.