Här är en länk om uttligare information om shawwal. sidan äger by the way!

 

http://darulhadith.com/fiqh/php_fortrafflighet_fasta_shawwal.html

 

sov gott människor!

 

as-alamo'alejkom


As-alamo'alejkom!

 

Hur har ni haft det människor? Någon som har lust att dela mig sig vad ni gjort under eid igår?

 

Jag själv har haft det fint alhamdullilah, varit med vänner och familj och firat den underbara dagen. Tagit ledigt från skolan såklart. Så nu sitter man i skolan och kör lite engelska hehe.

 

Men hur många är det som fastar idag? Ni vet alla vad shawal är eller hur? om inte så får ni läsa lite om det nu:

 

Det är rekommenderat att fasta sex dagar i månaden Shawwal. Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade: "Den som fastar Ramadan och sedan följer den med sex dagar under Shawwal, är som den som fastat [obligatorisk fasta] ett helt år" (Muslim 1164).

 

( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ )

 

Att fasta dessa dagar är sunnah, inte obligatoriskt och det är inte föreskrivet att ta igen denna fasta när shawwal är över. Det är ju en sunnah och tidpunkten är då över.

 

Det är tillåtet att fasta dem både i följd och enskilt. Detta beror på att profeten Muhammad, frid och välsignelser vare med honom, har inte nämnt att de bör vara just i följd eller separat.

 

Har man fastedagar från Ramadan att ta igen så ska man ta dem först, detta beror på att profeten, frid och välsignelser vare med honom, har sagt: "Den som fastade under ramadan och sedan följde den med [fasta] sex dagar i shawwal..." [Muslim 1164].

 

Om man inte hinner fasta alla sex dagarna pga. sjukdom, resa, menstruation, nifas mm men man hade för avsikt att fasta dem så får man insha Allah samma belöning som om man hunnit fasta dem i tid i enlighet med profetens hadith:

 

"Om man blir sjuk eller är på resande fot så får man tillgodoräkna sig samma belöningar för de sunnah gärningar eller extra dyrkan som man brukade utföra då man var frisk eller hemvist". [Al-Bukhari]

 

(إذا مرض العبد أو سافر؛ كتب الله له من العمل ما كان يعمله مقيماً صحيحاً)

(källa skickas efter förfrågan)

 

Frågor och svar:

 

Fråga: Måste den frivilliga fastan av de sex dagarna i (månaden) Shawwâl göras direkt efter Ramadân, dagen efter `Eid-ul-Fitr , eller är det tillåtet att börja med det flera dagar efter ’Eid-ul-Fitr, i följd under månaden Shawwâl?

 

Svar: Det är inte ett måste att fasta direkt efter `Eid-ul-Fitr. Det är tillåtet att börja fasta en eller flera dagar efteråt. De sex dagarna kan fastas antingen efter varandra eller inte i följd under månaden Shawwâl, beroende på vad som är enklast för denne. Denna fråga är öppen för val, eftersom denna fasta är sunnah och inte obligatorisk.

 

Fatâwah al-Ladjnah ad-Dâimah nr.3475

fatwa.se

Fråga: Om en person missar att fasta sex dagar i shawwal, kan han ta igen de dagarna efter shawwal?

 

Svar: Han skall inte ta igen de dagarna även fast han missar fastan på grund av en anledning. Det är för att dessa dagar är specifika för shawwal. Vissa av de lärda var till och med så pass hårda att de sa att man måste fasta dessa dagar tillsammans direkt efter Eid. Den mest korrekta åsikten är dock att man inte behöver göra det direkt efter shawwal. Man behöver inte heller fasta dessa dagar efter varandra. Man kan fasta dessa dagar under vilken tid man vill under shawwal.

 

Källa: Fatawa wa Rasa’il Shaykh Abdurrazzaq al-Afifi rahimahullah s.427

fatwa.se

 

Jag hoppas Alla kommer vilja fasta nu, har det så bra så länge.

 

As-alamo'alejkom!


var bara tvungen att säga det!!!<3