as-alamo'aleykom wa rahmatullah wa barakatuh

subhanaAllah, förlåt mina läsare för den sena uppdateringen! men här har ni in shaa Allah det jag skulle ta med.

Imâm Ibn Bâz om jul- och nyårsfirandet Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz Källa: Madjmû´ Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawwi´ah (6/405) publicerad 26.12.2007

Fråga: Vissa Muslimer deltar i de kristnas högtider. Vad anser ni om det?

Svar: Det är inte tillåtet för Muslimska män och kvinnor att delta i de kristnas, judarnas och andra otrognas högtider. Faktum är att det är obligatoriskt att hålla sig borta från dem. Den som tar liknelsen av ett folk hör till det. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varnade oss för att ta liknelsen av dem och deras uppförande. De troende männen och kvinnorna skall hålla sig borta från detta. Det är inte tillåtet att hjälpa dem på något som helst sätt som stödjer deras högtider. Dessa högtider motstrider Sharî´ahn och sålunda är det varken tillåtet att deltaga i dem, samarbeta med deras folk eller ens hjälpa dem med te, kaffe eller ens köksartiklar. Allâh (subhânah) säger: “Samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap. Och frukta Allâh! Allâh straffar med stränghet.” [1]    Att deltaga med de otrogna i deras högtider är ett sätt att befrämja synd och fiendskap._________________________________________ [1]   5:2
as-alamo'aleykom wa rahmatullah wa barakatuh mina syskon!

subhanaAllah det var ett tag sedan och mitt fel antar jag, har inte vart så aktiv i min blogg det senaste året men kheir in shaa Allah. in shaa Allah allt är bra med er och att ni har reflekterat ert år och bett om förlåtelse (allt som påminns här är inte riktat till någon utan det gäller mig!!) och även tackat Allah för året. Detta innebär inte att man ska fira nyår då det är ej tilllåtet, en sen påminnelse men jätte bra och veta ändå. kan inte klistra in uttalandet gällande det nu men gör det senare idag in shaa Allah.

vi hörs in shaa Allah mina kära syskon, as-alamo'aleykom wa rahmatullah wa barakatuh