As-alamo'alejkom syskon!

 

Visst är det toppen när man kommer till skolan för att se att ingen i ens klass kommer och man ska ha seminarium på psykologin men det slutar med att man sitter själv med läraren. Man blir klar i 10-15 min och sedan har man slutat. Vad glad man blir att komma till skolan då….

 

I alla fall är det inget man kan göra något åt så det blir ett inlägg innan det är dags för matte plugg

 

Islaaaam, asso jag kan inte ens beskriva kärleken man har till vår religion hehe, och det känns konstigt att inte logga in på FB för att se vad mer som är nytt man kan lära sig fast det är ändå sköönt att vara borta därifrån.  FB har för mycket fitnah och detta måste alla hålla med om : det är beroende framkallande, inget snack om saken. Så varför spendera sin tid när man vet att döden kan komma närsom helst, som en person sa, "det skulle vara en förnedring att dö framför fb" och det är sant subhanAllah, framför quranen känns mycket bättre.

 

Enough om fb, jag ville rekommendera en sida: http://dawahatreading.blogspot.com/2011/11/book-of-tawheed-40-hadeeth-silsilatu.html , en bra sida ma shaa Allah.

 

Och sedan lite fatawas,

 

al-Albani: Att de troende får se Allah i paradiset bevisar att Allah är ovanför skapelsen. (Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr 738)

 

al-Albani: Saudiarabien är det enda landet vars lärdas utgångspunkt har en sann islamisk troslära. (Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr 736)

 

al-Albani: Ahnaf säger att den som lämnar en handling som är Sunnah kommer inte att straffas för det. Däremot ska han fördömas för det. Detta fördömande saknar dock grund i Qur'anen, Sunnah och Salafs rapporteringar. (Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr 710)

 

al-Albani: Om man kan utföra en dyrkan på ett enkelt sätt, är det förbjudet att avsiktligt försvåra den. (Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr 704)

 

al-Albani: Att en person gör narr av Allâh bevisar att han inte tror på Honom. Denne är otrogen. (Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr 672)

 

al-Albani: Hadithen 'Förbarma er över dem som är på jorden, så kommer Han som är ovanför himlen att förbarma Sig över er' utgör ett starkare bevis för Allâhs höghet än slavinnans hadith. (Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr 674)

 

al-Albani: Vi kan inte säga att någon har fått reda på islam så länge han inte får reda på den islam som den har uppenbarats. (Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr 667)

 

Ibn-ul-Qayyim: Den som sätter sig för att två sig, har avsett tvagningen. Den som ställer sig upp för att be, har avsett bönen. Den förnuftige gör knappt en dyrkan utan att han redan har avsett den. Faktum är att om Allâh hade ålagt oss en handling utan avsikt, skulle den ha varit omöjlig. (al-Islah, sid. 67)

 

Ibn-ul-Qayyim: Att tvivla på sin handlings avsikt är en form av galenskap. (al-Islah, sid. 67)

 

as-Sa'di: Orsaken till att de otrogna, trots att ha sett alla tecken, vägrade tro är att de inte trodde på Domedagen. Därför fruktade de inte Allâh. (Taysir-ul-Karim, sid. 583)

 

as-Sa'di: Till Allâhs märkvärdiga tecken hör att Han lovade det relativt mycket lilla muslimska folk makt på jorden om de trodde korrekt och gjorde goda handlingar. De första muslimerna gjorde så och erövrade öst och väst. (Taysir-ul-Karim, sid. 573)

 

ha en trevlig dag in shaa Allah. As-alamo'alejkom

Kommentera

Publiceras ej