As-alamo'alejkom bröder och systrar, hoppas att alla mår bra idag in shaa Allah, många av inläggen har kanske vart mer riktade mot systrarna (fast ni bröder ändå kan ha tagit nytta av det) så är denna inlägg för er bröder in shaa Allah!


Den lämpliga hustrun - Skrivet av Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

 

En hustru skall bland annat uppfylla fem villkor:

 

1 – Hon skall vara vacker.

 

2 – Hon skall vara pålitlig i makens frånvaro och närvaro.

 

3 – Hon skall inte titta på andra män.

 

4 – Hon skall inte gå ut i marknader.

 

5 – Hon skall inte tala mycket.

 

Om ett av villkoren uteblir, är hon olämplig för muslimen att gifta sig med henne.

 

Dessa egenskaper är sällsynta idag. Det beror på att de flesta kvinnorna har lämnat den religiösa etiketten. Det beror på att kvinnans undervisning inte är tyglad. Helt plötsligt är anställning syftet med undervisningen. En anställning påverkar kvinnan på flera sätt. Hon får bland annat en längre tunga. Hon tar lätt på att titta på män och blandas med dem. Detta står de otrogna bakom som påstår sig vilja befria kvinnan och säger att det är demokrati och att kvinnan skall vara som mannen och att islam förtrycker kvinnan.

 

Nu finns det muslimer som har dessa tankar och kallar till dem, vilket kommer med i vissa tidningar och tidsskrifter. De vill att kvinnan skall resa sig upp mot de religiösa etiketterna. Därför är det så sällsynt att kvinnor har dessa egenskaper. Detta hör till islams egendomlighet och de svåra prövningarna och det är ett exempel på hur muslimerna har fallit offer för de otrognas propaganda och villfarelse.

 

Källa: Ittihâf-ut-Tullâb, sid. 873-874

 

 

Friaren skall själv se kvinnan - Skrivet av Muhammad bin Salih al-Uthaymin

 

Det är Sunnah att friaren tittar på kvinnan vars hand som han skall be om. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde det. Domen gäller framförallt idag. Det är inte många kvinnor som man kan lita på. En kvinna kan gå till en kvinna och fria å mannens vägnar och sedan komma tillbaka och säga att kvinnan är lika vacker som fullmånen. När han väl kommer in till henne ser han att hon är en av världens fulaste kvinnor. Detta händer. En person som saknar pålitlighet och religion kan enkelt bedra andra.

 

Och om vi skulle föreställa oss att mannen verkligen har skickat iväg en pålitlig kvinna som inte bedrar, som modern och systern, så skall man veta att smaken varierar. En kvinna kan uppfattas som vacker av en person och som ful av en annan. Attraktionen varierar och synsättet varierar. Därför befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) friaren att titta på kvinnan för att se vad av henne som attraherar honom till att fria till henne.

 

Källa: al-Liqâ' ash-Shahrî (20)

 

Regler för att titta på kvinnan som man vill fria till - Skrivet av Muhammad bin Salih al-Uthaymin

 

För att titta på kvinnan vars hand man vill be om, gäller följande regler som bevisas av Sunnah:

 

1 – Att han verkligen vill gifta sig. Han skall inte ha som avsikt att titta på världens kvinnor som om det är en slavinna som han vill köpa.

 

2 – Att han anar starkt att hennes familj kommer att godkänna honom. Om de låter honom titta på henne, betyder de att de har godkänt honom. Detta villkor gäller om han vill titta på henne utan hennes familjs tillstånd.

 

3 – Att det inte sker i enrum. Han skall titta på henne i hennes familjs närvaro. Han får inte titta på henne i enrum. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

 

”En man är inte ensam med en kvinna utan att Satan är den tredje.” [1]

 

4 – Att han tittar på det som normalt brukar synas som ansiktet, huvudet inklusive håret, händerna, underarmarna, fötterna, delar av vaderna och liknande. Han får inte titta på något annat.

 

5 – Hans samtal med henne skall vara utan njutning och lust. Skillnaden mellan dem är att njutning innebär att man talar bekvämt med henne medan lusten innebär att man känner upphetsning. Det är alltså inte tillåtet att tala med kvinnan på ett njutbart sätt.

 

Jag har hört hur vissa talar med dessa kvinnor i flera timmar. Vissa av dem säger att de gör det för att lära känna kvinnorna och veta vad de har studerat. Ha tålamod tills ni gifter er. Sen kan ni tala dag och natt. Den här kvinnan är trots allt en främmande kvinna och att tala med en främmande kvinna är inte tillåtet.

 

Källa: al-Liqâ' ash-Shahrî (20)

 

[1]    at-Tirmidhî (1171).

Kommentera

Publiceras ej