Asalamo Aleykom alla bröder och systrar.

 

Asso gårdagens dag, hur ska man förklara det, jo något som många nog skulle säga "inte min dag" ... för det var verkligen så jag kände och tänkte på först innan jag ….ändrade mig och kallade det en prövning. En prövning på hur du ska hantera situationen och om hur du håller tålamodet. Vi alla har någon gång upplevt att något är jobbigt under någon situation men det vi sällan tänker på är att det är en prövning från Allah, ett test på hur du hanterar det hela, blir du galen/hysterisk/sur/arg eller tar du djupa andetag och ser genom allt med tålamod?

 

"Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen! Det är förvisso en svår [väg] utom för de ödmjuka, de som vet att de är kallade att möta sin Herre, att de skall återvända till Honom." [2:45-46]

 

"Uthärda därför [dina prövningar, Muhammad,] med väl buret tålamod!" [70:5]

 

För tänkt dig hur mycket belöning du skulle få för varje minut av tålamod du har över prövningen du utsetts för.. hasanat som är värt allt i domedagen..sådant du skulle kriga för .. för att hamna där vi alla kämpar till.. Paradiset, slutmålet av denna resa, en resa som kanske verkar lång i det världsliga men som bara är som en dropp av havet om ens det i nästa liv.

 

"Och ha tålamod! Gud låter inte dem som gör det goda och det rätta gå miste om sin lön." [11:115]

 

"Troende! Uthärda allt - ja, tävla om att ge prov på tålamod och uthållighet och var alltid beredda att kämpa [för tron] och frukta Gud! Kanske skall det gå er väl i händer." [3:200]

 

"Annorlunda är det med dem som tålmodigt håller ut [i motgången] och lever ett rättskaffens liv. För dem väntar syndernas förlåtelse och en riklig belöning." [11:11]

 

SubhanAllah för ibland vi behöver verkligen påminnas om vår Imân, hur vi ska hålla vår Imân vid situationer där det krävs en hel del. Där saytan alltid kan lyckas som bäst eftersom det är vår svaghet, att vara där i mitten och inte veta hur man ska göra. Det är då saytan kommer och slår till som bäst och förvirrar oss och låter oss vara den som blir galen/hysterisk mm.

Och det vill vi ju inte, inte sant ? *ler*

 

"Påminnelse är till nytta för dem som tror." (51:55)

 

I alla fall, och så finns det ju en sak som många gör eller när jag tänker efter, något som alla har säkert gjort någon gång. Det är ju den här tanken, "varför händer det just mig?/varför just idag?/ varför si varför så?" Ja, det här frågan "varför?" hmm, för det är ju att ifrågasätta något Allah, det Allah har velat ska bli/hända…….. Men borde vi inte istället säga, "vad är det jag har gjort?" eller om man vet "varför lät jag mig själv göra så?" asso att man frågar sig själv varför, för det kanske är man själv som utfört en handling som resulterat till en prövning. För vi kan ju inte förvänta oss allt gratis, att allt ska vara så bra så gott hela tiden -om det inte ens vore för de sämre dagarna, hur skulle vi veta av, av det bästa dagarna- för då skulle detta liv inte vara en test, inte sant?  Saken är att vi borde lära oss vara tacksamma, då skulle vi inse det.

 

"Det är Gud som för er har skapat natten så att ni skall få vila, och dagen så att ni kan se klart. Ja, Guds nåd flödar sannerligen över människorna, men de flesta av dem är inte tacksamma." [40:61]

 

Men nu tänker säkert många men varför har alla andra som kuffar tex. det bra .. Hmm ska man verkligen tänka på vad de har nu när vi vet vad som väntar i nästa liv..

 

"Så [gick det för] era [likasinnade] föregångare. De ägde mera makt än ni och överträffade er i rikedom och antal söner. De fick njuta sin del [av det goda i denna värld]. Och ni har fått njuta er del [av denna världens goda], liksom de fick som levde före er. Liksom de ägnar ni er åt tomt och meningslöst prat. Alla dessa människors strävanden gick om intet [och blev utan frukt] i detta liv [och i det kommande]. De är förlorarna." [9:69]

 

"Vi skall låta dem som påstår att Våra budskap är lögn brinna i denna eld - i den takt som deras hud förbränns, skall Vi ersätta den med ny hud, så att de får pröva straffet helt och fullt. Gud är allsmäktig, vis." [4:56]

 

"Förnekarna av sanningen, som gör narr av de troende, har fått se det jordiska livets lockelser i ett förskönande ljus. Men de gudfruktiga skall ha rang högt över dem på Uppståndelsens dag. Gud ger Sitt goda i överflöd till den Han vill. " [2:212]

 

...är det verkligen värt att ha det bra här jämfört med nästa, jag skulle nog säga tvärtom, att utsätts för prövningar i detta liv är såå mycket mer värt för att vänta på njutning och det här känslan peace i nästa liv, som alltså är vårt paradis och för att komma in till paradiset så måste vi då självklart förstå att vi måste kämpa oss fram, och lyda Allah och lyda hans sändebud och strunta i omvärlden och strunta i majoriteten, utan utgå från sanningen som du endast hittar i Quranen och sunnahn . Som förts vidare genom följeslagare och sedan de lärda, Ulama. Tro mig, det är det ända sättet att ta oss fram även om du är ensam om sanningen.

 

"Iblees hade rätt i sin uppfattning om dem - [när han kallade på dem] följde de honom - [alla] utom en grupp som var sanna troende. "[34:20]

 

Och när vi ändå talar om att klaga… hur kommer det sig att vi ska  få klaga och klaga när vi har det såååå mycket bättre jämfört med generationerna innan oss, ta profeternas tid tex. Tänk er hur mycket de sattes ut för, allt de fick gå igenom.. har ni tänkt på att de gick igenom allt det.. bara för att vi ska ta lärdom utifrån det, för att veta vad vi ska göra ifall vi utsetts för en sådan prövning. Har ni tänkt på att Allah lät oss veta alla dessa prövningar för att vi, VI ska lära oss…

 

"VI HAR inte före dig sänt andra budbärare än sådana som åt [vanlig] föda och besökte marknaderna [som andra människor]. Med några av er [som redskap] har Vi utsatt andra för prövningar. Kommer ni att visa tålamod [i motgången]? Din Herre ser allt!" [25:20]

 

Hmm jag tror inte många har gjort det, själv så kom jag inte på det förrän jag börja skriva allt det här, subhanAllah och det är verkligen synd att det ska vara så. Att vi ska klaga när vi har det som bäst egentligen. Tänk er, vi kan klaga över att vi missa bussen, över att vi råka glömma maten i ugnen när gästerna snart kommer (haha), över att vi försov oss … jag undrar hur de hade det förr, det fanns inga tåg så antagligen fick de gå, eller rida och det tog antagligen timmar och vi ska sitta och klaga… vi borde skämmas känner jag, att vi ens tänker tanken ..

 

*lång suck* vi är ju människor så.. antar att alla kan göra fel men jag hoppas att vi verkligen kommer lära oss utifrån våra problem så att vi kan rätta till felen. Och glöm inte tub'a (förlåtelse) det är det ända sättet att gå tillbaka från sina misstag fast det finns villkor men det kan vi nog ta en annan gång

 

Ojdå detta blev längre än vad jag trodde men vad ska man göra när man blir så caught up i det hela … jag hoppas  man förstår poängen hehe känner att det blev lite för mycket text för att jag ska läsa igenom och rätta så om det kom med något ont från det hela är det endast från mig och saytan och bringade det något gott så är det endast från Allah

 

Tack för er tålamod och jag hoppas ni får en fortsatt trevlig kväll!

"TROENDE! Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen! Gud är sannerligen med de tålmodiga, de som håller ut." [2:153]

 

As-alamo'alejkom

Kommentera

Publiceras ej