As-alamo'alejkom

 

Har inte skrivigt på ett tag men nu ska det skrivas så det ryker in shaa Alllah.

 

Det jag tänker skriva om idag är något som jag redan borde ha skrivit om långt tillbaka känner jag. "Love  that never never fades" ...nu så tänker ni säkert kärlek, och säkert den sortens kärlek som alla förknippar kärlek med. Men där har ni fel. Det här inte den typiska kärleken som jag talar om utan denna kärlek är mycket mycket större..... större än allt och alla... Kommit på det ännu?

 

 

Självklart så talar jag om vår kära profet. Mohammed ﷺ som var den bästa mannen som någonsing satt sin fot i denna jord. Ett sändebud som Allah själv valt ut -av alla människor som någonsin vart på jorden eller kommer vara på jorden - att vara den som kommer med det slutgiltiga religionen al-Islam.

Fast det var inte bara quranen som sändebudet ﷺ kom med utan hans karaktär, levandsätt och tal och handlingar var också en vägledning för vår Ummah, som nu är känt för Sunnah. Sunnah är begreppet som används för att omfatta alla Profetens egenskaper och levnadssätt + det jag rabbla upp innan (karaktär, handlingar mm.)

 

Muhammad ﷺ är det absolut bästa exemplet för alla människor – han var den exemplariske profeten, statsmannen, militäriske ledaren, styresmannen, läraren, grannen, maken, fadern och vännen och vi alla muslimer är ålagd att följa honom i alla angelägenheter därför säger vi inte att vi bara följer Quranen utan vi följer Quranen och Sunnah'n.

 

Inte var Mohammed ﷺ bara bäst i sin religion, utan även i det vi kallar "vardagliga liv" fast än vår religion omfattar alla aspekter, det är alltså inte bara dyrkan i "religionen" utan det är i familjlivet, jobbet, samhället, politiskt, kärlek, allt du kan tänka dig som du förknippar livet med. I allt detta var profeten ﷺ bäst i, kan du tänka dig, den perfekta mannen och idealen alla vill vara och har försökt vara har profeten ﷺ varit.

 

Tänkt dig att få träffa en sådan här person, finns nog inget du inte skulle älska med den personen och denna kärlek är vad vi muslimer bör ha. Denna kärlek är också vad vår kära profet ﷺ har fått och har och kommer få från muslimer tills den dagen domedagen kommer.

"love that never,never fades!"

 

En hadith som bevisar stark hur vi ska förhålla oss till profeten och älska honom är:

 

Umar ibh Khattab (radhiya Allâhu ´anh) frågade Profeten : "Är min iman (tro) fullkomlig? Ni är kärare till mig än någonting annat förutom mitt eget liv."

 

Profeten svarade: "Jag svär vid Honom vars hand mitt liv är i, ingen kan ha fullkomlig iman (tro) om han inte älskar mig mer än alltig annat, även hans eget liv"


Umar (radhiya Allâhu ´anh) tänkte igenom detta och efter att ha reflekterat insåg han att han redan hade övervägt att Profeten liv var värdefullare än sitt eget eftersom han var redo att sätta sitt eget liv för att tjäna Profeten .


Umar (radhiya Allâhu ´anh) darrade av förundran, gick till Profeten och sade, "NU, Ni är kärare till mig än någonting annat, även mitt eget liv"


Profeten  sade, "NU, är din iman (tro) fullkomlig"


SubhanAllah. Kan ni tänka er hur mycket sahâbah (följeslagare) efter sahâbah efter sahâbah gjorde allt, allt för att efterlikna den bästa mannen som någonsin funnits, gjort allt av kärlek och lydnad till Allah eftersom Allah beodrar oss att följa profeten, och följa honom i allt.


Allâh säger,

"Men de troende som lever ett rättskaffens liv och tror på det som har uppenbarats för Muhammad - detta är sanningen från deras Herre - deras dåliga handlingar skall Han utplåna och Han skall ge dem sinnesstyrka och inre lugn." (Surât-al-Muhammad:2)


Och en annan aya som är klar och tydlig:

 

"Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och låt inte era [goda] handlingar gå förlorade!"

(Surât-al-Muhammad:33)

 

Så Allâh (subhânahu wa ta'âlâ) säger på ett mycket klart och tydligt sätt, att det enda sättet att bli vägledd på är att man följer profeten Muhammad (sallâ Allâhu `alayhi wa sallam) och hans Sahâbah - den första generationen av Salaf. Och om man inte skulle följa profeten Muhammad (sallâ Allâhu `alayhi wa sallam) och Salaf, nämner Allâh följande:

 

"Och den som motsätter sig sändebudet, efter att den rätta vägen har visats klart och tydligt, och följer en annan väg än de troendes väg - honom skall Vi lämna på den vägen som han har valt och sätta honom i Helvetet, och vilken hemsk boning." (Sûrat-un-Nisâ':115)

 

Det ska vara, "same3na wa wata3na". "Vi hör och vi lyder" och de som var närmast honom var de som kunde, och de som kunde var hans förljeslagare, som det sägs i denna hadith:

 

Profeten ('alayhis-salam) sa: Jag befaller er att följa mina följeslagare och därefter dem som kommer efter dem och därefter dem som kommer efter dem. (at-Tirmidhi 2165 - autentisk enligt al-Albani)


Men vad vet vi om sändebudet? om vi nu ska älska honom och följa honom så måste vi också ha kunskap om honom, så att vi kan sprida det kunskapet han kom med, för tänk er alla människor som spenderar sin tid på att gilla/älska alla dessa sångare, skådespelare och alla andra "idoler" man nu kan tänka sig ha, för att sedan studera dem. Men subhanAllah när det kommer till den bästa mannen, mannen som är vår Profet. Då vet vi nästan ingenting. Ska det här verkligen vara vårt sätt att visa vår kärlek? är det verkligen på det sättet alla Sahâbah gjorde för att komma närmare Profeten i och med det Allah. Nej subhanAllah, dessa sahâbah spenderade all sin tid till att studera och iaktta . Så varför tar vi inte och studerar lite kortfattat..


Vem är ﷺ Mohammed ?

Muhammed ﷺ omkring 570 i Mekka och är son till Abdullah bin ´Abdul-Muttalib bin Hâshim och Amina bint wahb. Muhammes ﷺ kom från en nobel familj som tillhörde stammen Quraysh. Han förlorade båda sina föräldrar som ung och har blivit omhändertagen av sin farfar Abdul-Muttalib och sedan sin fabror Abu Talib.


Muhammed fick arbeta sig upp och jobbade inom handel. Efter att jobbad med en framgångrik kvinna friade hon till honom och han gifte sig vid 25 med Khadîdjah bint Khuwaylid. De fick barn tillsammans och hon var den ända frun som han fick barn med. Vid 40 års ålder tog han emot uppenbarelser från Gud och blev Profet. Den sista och slutgiltiga profeten som Gud sände till mänskligheten var Profeten Muhammad ﷺ som återgav och förklarade Islams läror, och som levde helt i enlighet med dem. Khadîdjah var den första kvinnan som blev muslim efter profeten och på så sätt hade han stöd ända in i början. Khadîdjah som var 20 år äldre dog då tidigare och till dess hade han inte gift sig. Efter hennes död gifte han sig med 10 stycken och i 23 år så fullbordade han hela Islam i Medina och i Meckka. Mohammed dog 632 i Medina.


Hur såg Mohammed ut?

Muhammad var lite över medellängd. Han var kraftigt byggd med långa muskulösa lemmar och smala fingrar. Hans hår var långt och tjockt och lite vågigt. Hans panna var stor och framskjutande, hans ögonfransar var långa och tjocka, hans näsa var sluttande, hans mun var något stor och hans tänder satt bra. Hans kinder var magra och han hade ett trevligt leende. Hans ögon var stora och svarta med en aning brunt. Hans skägg var tjockt. Han hade en tunn linje med fint hår över halsen och bröstet. Han hade ljus hy och var på det hela taget så vacker att Abu Bakr  komponerade denna vers om honom:

 

"som det inte finns något mörker i en månljus natt, så är Mustafa, vännen, ljus."


Mer detalijerat kunskap om vår kära profet hittar ni här:

http://islam.nu/v2/view_audio.php?id=435

http://www.islam.nu/v2/view_audio.php?id=195

http://www.islam.nu/v2/view_audio.php?id=199 (finns 4 delar)


Så jag hoppas nu att ni studerar hårt om vår profet för hur ska vi då älska någon vi inte känner och älskar vi inte honom, ja då är inte vår Imân fullkomlig och är inte vår Imân fullkomlig så blir vi svaga och blir vi svaga har vi det lättre för oss att falla för synder och börjar vi synda kan det leda till otro och begår vi otro och det blir khafir, ja då har vi hittat oss en biljett till helvetet 'Aotzobillah. Så låt oss förhindra detta och göra vårt bätta i lyda, följa och efterlikna Mohammed .


med denna sista fatawa vill jag avluta denna ja.. långa inlägg haha men hoppas det var lärorikt som det var för mig, för subhanAllah när man skriver om sådant här och söker kunskap om detta så lär man sig en hel del och det blir en sådan stor påminnelse för en alhamdullilaah!!


Jag vill be omförlåtelse ifall jag skrivigt något dåligt, då det är från mig och saytan och är det något gott så är det endast från Allah!! Jag tackar er alla för er tålamod med min blogg och jag hoppas verkligen att denna ger nytta för att det är min ända avsikt in shaa Allah. Må Allah belöna er och stärka er Iman och tro så som jag hoppas Allah stärker mig. Amiin!

 


men nu är det sent så sov gott människor och as-alamo'alejkom warahmatAllahu wabarakatuh!


Ibn Baz: "Kärlek till profeten (alejhis-salam) visas inte via att fira hans födelsedag utan genom att lyda honom i det som han beordrat, bekräfta det han underrättat om, lämna det han förbjudit och att endast dyrka Allah på det sätt han föreskrivit." [Ur boken: Al-bid'a wa atharuha as-sajji'ah]

P.S mer om detta ämne: http://www.islam.nu/v2/view_audio.php?id=440

 

och bästa rådet (fast den är på engelska): Ibn Uyaynah (rahimahullah) said: ”The beginning of knowledge is listening, then absorbing, then memorizing, then acting, then spreading.”

(Hilyah al-Awliyah 7:274)

Så jag hoppas nu att ni studerar hårt om vår profet för hur ska vi då älska någon vi inte känner. och älskar vi inte honom, ja då är inte vår Iman fullkomlig och är inte vår Iman fullkomlig så blir vi svaga och blir vi svaga har vi lättre att falla för synder och börjar vi synda kan det leda till otro och begår vi otro och blir khafir, ja då har vi hittat oss en biljett till helvetet 'Aotzobillah. Så låt oss förhindra detta och göra vårt bätta i lyda, följa och efterlikna Mohammed .

Kommentera

Publiceras ej