"I thought it would be easier but it as seems it becoming more difficult ..
I just can't forget you .. you spinning around in my mind and when I try to push you away, then you'll always come back .. you are as a culture brain that just keeps growing, while the heart is growing for a desire that just want to be with you "

its to beautiful to just let it go !
"jag trodde det skulle bli enklare me det värkar bara bli svårare... jag kan inte bara glömma dig...

du snurrar runt i mina tankar och när jag försöker skjuta bort dig, då kommer du alltid tillbaks.. du är som en odling hjärnan som bara växer hela tiden, medan i hjärtat så växer en önskan som längtar över att få vara med dig"

det var för vackert för strunta i de !