En gång när han om igen var i grttan under natten, i Ramadan månaden, kom ängeln Gabriel ner till honom, Gabriel tog Muhammed intill sig och tryckte honom mot sitt bröst, sedan släppte han honom och sade " läs ", Muhammed sade: [ Jag kan inte läsa ], då tog Gabriel honom mot sitt bröst igen och upprepade sin fråga, Muh...ammed gav samma svar, Gabriel tryckte honom mot sig en tredje gång, denna gång sade Gabriel till honom:

" Läs i din herres namn som skapat, som skapat människan av något som hänger, läs upp ! Ty din herre är den nådigaste, han som undervisat med pennan, som undervisat människan om vad hon ej visste " (Koranen 96:1-5).