As-alamo'alejkom

 

Afwaaan, Afwaan, jag ber verkligen om ursäkt för frånvarandet. Jag har inte upptaderat något på ett tag och jag hoppas ni förlåter mig, men har varit sjuk är det fortfarande men ville bara kolla läget så ni vet om varför jag inte skrivigt något. Men för att detta inlägg ska ge er något så ska jag lägga in ett par fatawas in shaa Allah.

 

Glöm inte ställa om klockan innan ni lägger er (så ni vaknar i tid till fajr) och sov gott kära syskon.

as-alamo'alejkom!!

 

Al-Albani: Om ni vill förstå Islam som den var på Profeten's ('alayhis-salam) tid och Sahaba's tid, hela Islam, vad Aqeedah är, vad Ibadah är, vad Akhlaaq är, från dessa två ska ni ta [Ibn Taymiyyah och Ibn-ul-Qayyim].

(Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr 649)

 

As-Sa'di: Det finns ingen bättre än person som kallar till Tawhid. (Taysir-ul-Karim, sid. 749)

 

As-Sa'di: Ingen har så mycket rätt till att ta del av ens Da'wah som ens familj. (Taysir-ul-Karim, sid. 496)

 

As-Sa'di: Den som inte tror på Qur'anen har ingen nytta av dess vägledning och ser inte med dess ljus. (Taysir-ul-Karim, sid. 751)

 

As-Sa'di: Ju större en fråga är i islam, desto mer och enklare klargörs den. Exempel på det är Tawhid som bevisas på alla möjliga sätt. (Taysir-ul-Karim, sid. 734)

 

As-Sa'di: En sann tjänare följer Shari'ah i alla lägen. Den som endast följer den när den passar honom är ingen sann tjänare. (Taysir-ul-Karim, sid. 572)

 

As-Sa'di: Allah befaller oss att hänvisa till Qur'anen och Sunnah när vi är oense om något till skillnad ifrån om vi är enade. Det betyder att enigheten utgör ett bevis i sig och att den är baserad på Qur'anen och Sunnah. (Taysir-ul-Karim, sid. 753)

 

 

‎"when you wear your Hijab they just walk you by but when you dont wear it, there are suddenly all around you" alhamdullilah for my hijaab!