as-alamo'aleykom wa rahmatullah wa barakatuh

subhanaAllah, förlåt mina läsare för den sena uppdateringen! men här har ni in shaa Allah det jag skulle ta med.

Imâm Ibn Bâz om jul- och nyårsfirandet Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz Källa: Madjmû´ Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawwi´ah (6/405) publicerad 26.12.2007

Fråga: Vissa Muslimer deltar i de kristnas högtider. Vad anser ni om det?

Svar: Det är inte tillåtet för Muslimska män och kvinnor att delta i de kristnas, judarnas och andra otrognas högtider. Faktum är att det är obligatoriskt att hålla sig borta från dem. Den som tar liknelsen av ett folk hör till det. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varnade oss för att ta liknelsen av dem och deras uppförande. De troende männen och kvinnorna skall hålla sig borta från detta. Det är inte tillåtet att hjälpa dem på något som helst sätt som stödjer deras högtider. Dessa högtider motstrider Sharî´ahn och sålunda är det varken tillåtet att deltaga i dem, samarbeta med deras folk eller ens hjälpa dem med te, kaffe eller ens köksartiklar. Allâh (subhânah) säger: “Samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap. Och frukta Allâh! Allâh straffar med stränghet.” [1]    Att deltaga med de otrogna i deras högtider är ett sätt att befrämja synd och fiendskap._________________________________________ [1]   5:2