as-alamo'alejkom wa rahmatullah wa barakatuh!

Hur mår ni kära läsare? Alhamdullilah mår bra själv och mycket händer det i livet så som jag tror det gör hos er alla med.

Så hur många av er har fastat shawaal eller fastar?
Tänkte dela med mig lite då det är aktuellt just nu.

 

Hur fastar man de sex dagarna i Shawwâl?

publicerad 04.10.2009 
Författare: Imâm Siddîq Hasan Khân
Källa: ar-Rawdhah an-Nadiyyah (29-30/2)
Dâr Ibn ´Affân, 1420/1999

Det är rekommenderat att fasta sex dagar i Shawwâl baserat på hadîthen (i betydelse):

”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med att fasta sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.”

Rapporterad av Muslim och andra från Abû Ayyûb.

Hadîthen tyder på att det räcker att fasta sex dagar i Shawwâl oavsett om det utförs i början, mitten eller slutet av Shawwâl. Det är inget villkor att fasta dem alla i ett sträck utan något avbrott mellan dem och Ramadhân. Det enda undantaget är Fitr-dagen.

Däremot är det bättre att fasta dem i ett sträck. Även om ett efterföljande kan utföras på flera sätt, anses ändå det bästa sättet vara att man gör det i ett sträck direkt efter Ramadhân. Dock utan att fasta Fitr-dagen, som inte anses vara giltig att fasta.

Men att säga att det är ett villkor för belöning, anses inte vara korrekt. Den som fastar de sex sista dagarna av Shawwâl, har otvetydigt efterföljt Ramadhân med sex dagar av Shawwâl, vilket är målet.

 

 

Förträffligheten i att fasta sex dagar i Shawwâl

publicerad 04.10.2009 
Författare: Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî
Källa: at-Targhîb wat-Tarhîb (2/110-11)
Mu’assasah at-Târîkh al-Islâmî, 1388/1968
Fotnoter: darulhadith.com

1 – Abû Ayyûb (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (I betydelse):

”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med att fasta sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.”

Rapporterad av Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î, Ibn Mâdjah och at-Tabarânî som lade till och sade:

”Jag sade: ”Varje dag belönas med tio.” Han sade: ”Ja.”

Dess berättare är den Autentiskas berättare.

2 – Thawbân (radhiya Allâhu ´anh), Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) betjänt, berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Den som fastar sex dagar efter Fitr, anses ha fastat hela året. Den som utför en god handling, belönas tiofaldigt för den.”1

Rapporterad av Ibn Mâdjah och an-Nasâ’î vars formulering lyder på följande sätt (i betydelse):

”Allâh har låtit en god handling belönas tiofaldigt. En månad belönas för tio månader. Att fasta sex dagar efter Fitr är som att fasta ett helt år.”

Dessutom rapporteras den av Ibn Khuzaymah i hans ”as-Sahîh”. Det är hans formulering och tillika en av an-Nasâ’îs rapporteringar (i betydelse):

”Att fasta månaden Ramadhân belönas med tio månader och att fasta sex dagar belönas med två månader – vilket utgör ett helt år.”2

Även rapporterad av Ibn Hibbân i sin ”as-Sahîh” vars formulering lyder på följande sätt (i betydelse):

”Den som fastar Ramadhân och sex [dagar] av Shawwâl, anses ha fastat ett helt år.”3

Rapporterad av Ahmad, al-Bazzâr och at-Tabarânî via Djâbir bin ´Abdillâh.

3 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Den som fastar Ramadhân och efterföljer den med att fasta sex dagar i Shawwâl, anses ha fastat hela året.”

Rapporterad av al-Bazzâr. En av hans rapporteringsvägar är autentisk. Dessutom rapporteras den av at-Tabarânî i ”al-Awsat” med anmärkningsvärd berättarkedja. Han sade (i betydelse):

”Den som fastar sex dagar efter varandra efter Fitr, anses ha fastat hela året.”

4 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Den som fastar Ramadhân och efterföljer den med sex dagar i Shawwâl, blir av med sina synder, precis som dagen hans moder födde honom.”

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Awsat”.

1 Imâm al-Albânî sade: ”Autentisk.” (Sahîh al-Djâmi´ as-Sahîh (2/1084))

2 Imâm al-Albânî sade:”Autentisk.” (Ibid.)

3 Se tidigare fotnoter.

Må Allah ge er en fortsatt bra dag syskon, as-alamo'alejkom

Kommentera

Publiceras ej