As-alamo'alejkom

 

Jag vet att jag har vart dålig på att uppdatera hehe och jag har bett om ursäkt flera gånger och ni kanske har tröttnat på det men är verkligen tacksam för er Sabr (tålamod) ma shaa Allah, Må Allah blöna er för det, Amin!!

 

Detta blir en kort påminnelse in shaa Allah för mig och er:

 

Glöm aldrig bort vad vi kämpar för i detta liv och vad som väntar. För detta har lovats till de rättfärdiga... PARADISET!!

 

[Muhammad!] Ge dem som tror och lever rättskaffens det glada budskapet att lustgårdar, vattnade av bäckar, väntar dem; var gång de förses med frukt därifrån skall de säga: "Detta är vad vi försågs med i forna dagar" - de kommer nämligen att få sådant som påminner om det [förgångna]. Och [deras] hustrur skall vara med dem i dessa [lustgårdar], renade från [all jordisk] orenlighet, och där skall de förbli till evig tid. [2:25]

 

Men de som tror och lever rättskaffens har paradiset till arvedel och där skall de förbli till evig tid. [2:82]

 

Men de som tror och lever ett rättskaffens liv skall föras till lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid. Och där skall [deras] hustrur vara hos dem, renade från [all jordisk] orenlighet och Vi skall låta dem smaka den fullaste lycka. [4:57]

 

Men Vi skall föra dem som tror och lever ett rättskaffens liv till lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid - det är Guds sanna löfte och vems ord är sannare än Guds ord. [4:122]

 

Men den som gör gott och har tron - man eller kvinna - skall stiga in i paradiset och de skall inte lida ens så mycken orätt som [kunde fylla] skåran i en dadelkärna. [4:124]

 

Gud har lovat dem som tror och lever rättskaffens förlåtelse [för deras synder] och en rik belöning. [5:9]

 

Genom deras tro leder Gud dem som tror och lever rättskaffens dit där bäckar porlar vid deras fötter, lycksalighetens lustgårdar. [10:9]

 

Annorlunda är det med dem som tålmodigt håller ut [i motgången] och lever ett rättskaffens liv. För dem väntar syndernas förlåtelse och en riklig belöning. [11:11]

 

De som tror och lever rättskaffens och tillber sin Herre i ödmjukhet har paradiset till arvedel och där skall de förbli till evig tid. [11:23]

 

Men dem som tror och lever ett rättskaffens liv skall Vi inte låta gå miste om lönen för det goda och rätta de gör; Edens lustgårdar väntar dem med porlande bäckar, där de skall vila, behagligt stödda på kuddar, och förses med armringar av guld och få klä sig i dräkter av grönt silke och den rikaste brokad. Vilken makalös belöning! Vilken ljuvlig viloplats! [18:30-31]

 

Men paradisets lustgårdar står beredda att ta emot dem som tror och lever ett gott och rättskaffens liv; där skall de förbli till evig tid och de kommer aldrig att önska någon förändring. [18:107-108]

 

Men Gud skall föra dem som tror och lever ett rättskaffens liv till lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall smyckas med armband av guld och pärlor och bära kläder av siden. [22-23]

 

Allt är endast för Allah!!

 

Gud skall föra dem som tror och lever ett rättskaffens liv till lustgårdar, vattnade av bäckar. - Gud [belönar och straffar] den Han vill. [22-14]

Kommentera

Publiceras ej