Svar: Jag känner inte till något som hindrar det om det finns en rättfärdig kvinna som kallar till Allâh. Hon borde få hjälp, hon borde få ett jobb där hon kan jobba med det. Man bör uppmana henne till att tillrättavisa andra kvinnor. Kvinnor är nämligen i behov av andra kvinnor som tillrättavisar dem. Det kan till och med vara mer nytta om en kvinna står för att kalla andra kvinnor till Islâm än om en man gör det.

En kvinna kan skämmas framför en man och inte förklara vad det är hon har behov av. Det kan också finnas saker som hindrar henne från att lyssna på när en man kallar henne till Islâm tillskillnad från om en kvinna skulle göra det, eftersom hon umgås med henne, förklarar vad hon känner och blir mer påverkad av henne.

Det som är obligatoriskt för de kvinnor som har kunskap är att de kallar till Islâm så mycket de bara kan.

 

Allâh säger:

 

”Kalla [människorna, Muhammad] med kloka och goda ord att följa din Herres väg, och lägg fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt;” [an-Nahl: 125]

 

och Allâh säger:

 

”Säg [Muhammad]: ”Detta är min väg: jag uppmanar [er] med klarsyn och insikt att dyrka Allâh.”

[Yûsuf: 108]

 

och Allâh säger:

 

”Vem talar ett skönare språk än den som kallar [människorna] till tron på Allâh, som lever ett rättskaffens liv och som säger: ”Jag hör till dem som har underkastat sig Allâh vilja?” [Fussilat: 33]

 

och Allâh säger:

 

”Frukta därför Allâh efter måttet av er förmåga.” [at-Taghâbun: 16].

 

Det finns många liknande verser som är generella och omfattar både män och kvinnor.

All framgång är hos Allâh.

 

 

Källa: Shaykh Ibn Bâz, Mawsû'at al-ahkâm wal- fatâwâ ash-shar'iyyah (sida 1318)

Kommentera

Publiceras ej