Bruten förlovning för att kvinnan vill arbeta med vård - Skrivet av ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh

 

Fråga: Jag har friat till en kvinna som studerar vårdprogrammet vid ett universitet. Jag satte som villkor att hon inte skulle arbeta där män blandas med kvinnor, vilket det finns onormalt mycket av i våra sjukhus. Jag är svartsjuk. Först gick hon med på det. Sedan ångrade hon sig och sade att hon visst skulle arbeta. Till följd därav upphävdes förlovningen. Jag var arg och förnedrade henne. Vissa menade att jag har varit orättvis mot henne och sade:

 

”Har hon studerat för att sitta hemma? Vem skall ge din moder, syster och fru vård om du är svartsjuk? Skall män ge dem vård?”

 

Har jag varit orättvis och hur skall jag sona för att ha förnedrat henne? Är det orättvist att ha svartsjuka?

 

Svar: Det är korrekt att vara svartsjuk. Det hör till Allahs religion att ha vaksamhet för hedern.

 

Att en kvinna arbetar inom vården med bara kvinnor är något som vi välkomnar. Vi hoppas att Allah låter det finnas muslimska, kvinnliga läkare. Det är bra att det finns kvinnor som gör bra ifrån sig på arbetet som präglas av en kvinnomiljö. Det som en muslim fördömer är att kvinnor blandas med män och att hjärtat inte känner av någon synd. Att det finns många kvinnor på sjukhusen och vid universiteten som är specifika för kvinnor är bara bra.

 

Fråga: Vad råder ni honom? Skall han återvända till henne?

 

Svar: Låt honom återvända till henne om hon endast kommer att arbeta med kvinnor. Ingen skada är skedd.

 

Referens: http://z-salafi.com/v2/action?s_menu=23&idFatwa=128

 

 

Min fru vägrar ha fler barn - Skrivet av Sâlih bin Fawzân al-Fawzân                 (KlockREN!!)

 

Fråga: Min fru vägrar ha fler barn. Vi har redan ett barn tillsammans. Hennes argument är att ekonomin är kärv. Vad är domen för hennes ord?

 

Svar: Vad gäller barnet, är det Allâhs ansvar att försörja det och inte moderns eller faderns. Om hon inte vill bli gravid, finns det en lösning: hitta en till fru! Säg att du vill gifta dig och skaffa barn.

 

Källa: http://alfawzan.ws/node/13369

 

al-Fawzân om kvinnan som höjer rösten mot sin make - Skrivet av Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

 

Fråga: Hur råder ni kvinnorna som höjer sina röster mot sina makar och tilltalar dem på ett sätt som motstrider religionen och den etikett som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa  sallam) har beordrat? Vad är domen för det?

 

Svar: Allâh (djalla wa ´alâ) har beordrat att makarna behandlar varandra väl. Kvinnan skall behandla maken väl och mannen skall behandla hustrun väl. Var och en skall alltså uppfylla sin skyldighet gentemot den andre. Det är det som är obligatoriskt.

 

Kvinnan som höjer sin röst mot maken har ett dåligt uppförande. Hon har ett dåligt uppförande. Detta är grunden till olydnad. Han får råda henne och skrämma henne med Allâh (´azza wa djall). Om hon inte tar till sig, skall han behandla henne med bojkott och lätta slag, vilket Allâh (´azza wa djall) har nämnt.

 

Referens: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=121952

 

Har en kvinna rätt att be skilsmässa om hennes make vill gifta om sig? - Skrivet av Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

 

Fråga: Har en kvinna rätt att be om skilsmässa om hennes make vill gifta om sig?

 

Svar: Om han gifter om sig hör det till Allâhs gåvor. Allâh har låtit honom göra det. Hon får emellertid be om skilsmässa om han missbrukar hennes rättighet. Om han inte är rättvis och  missbrukar hennes rättighet, har hon rätt till att be om skilsmässa. Men om han är rättvis med dem och lever upp till sin plikt, får hon inte be om skilsmässa. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

 

”Den kvinna som ber mannen om skilsmässa utan något skäl kommer inte att få känna av doften av paradiset.”

 

Det är inte tillåtet att be om skilsmässa för att han gör något som Allâh har tillåtit. Det är tillåtet och lov och pris tillkommer Allâh och kanske till och med Sunnah. Hon har som sagt endast rätt till detta om han missbrukar hennes rättighet som Allâh har gett henne.

 

Källa: http://alfawzan.ws/node/5412

 

Mannen attraheras av kvinnor och vill ha en andra fru - Skrivet av Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

 

Fråga: Det finns en gift man som attraheras av kvinnor. Hans hustru går däremot inte med på att han gifter sig med en till. Hon är bra mot honom, men kvinnor är en prövning för honom. Vad är ert råd?

 

Svar: Allâh har tillåtit mannen att gifta sig med flera fruar. Det hör till kvinnornas fördel. Ni vet själva hur många ogifta kvinnor det finns som sitter hemma. Vad gäller mannen, så är det han som får härda och ha det tufft och försörja flera stycken. Kvinnorna har någon som ger dem skydd och tar hand om dem och bevarar deras kyskhet. Det hör alltså till kvinnornas fördel.

 

Att vissa kvinnor ogillar att deras män gifter sig med flera är ett naturligt ogillande. Mannen skall dock inte bry sig om det. Han måste emellertid vara rättvis med dem:

 

”Men [begränsa er till] en enda om ni inte tror er om att kunna vara rättvisa.” [1]

 

Det är inte tillåtet att gifta sig med flera om man inte kan vara rättvis. Men om han kan vara det, har Allâh tillåtit honom att gifta sig med flera.

 

Källa: Källa: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=2

 

[1] 4:3

 

Måste man berätta för sin första fru att man skall gifta sig med en andra fru? - Skrivet av Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

 

Fråga: Vad är domen för att mannen gifter sig med en andra fru utan att berätta det för sin första fru?

 

Svar: Det är inte nödvändigt. Allâh har tillåtit det för honom. Men för äktenskapets bästa och för att inte hamna i missförstånd berättar han det för henne utan att chocka henne med det. Han skall underrätta henne det gradvis.

 

Källa: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=4

 

 

Hustruns svartsjuka tyder på hennes kärlek till maken - Skrivet av Muhammad bin Salih al-Uthaymin

 

Fråga: Jag och min make bråkar alltid på grund av min svartsjuka på honom. Jag är svartsjuk på honom och kontrollerar hans blickar. Han säger alltid att den berömvärda svartsjukan är att vara vaksam över Allâhs gränser och att min svartsjuka endast orsakar skilsmässa. Jag har inte övertygats av hans ord. Jag anser att det är min rättighet att vara svartsjuk på honom även om han är religiös och att jag inte tvivlar på honom. Råd mig, må Allâh leda dig framgång!

 

Svar: Jag råder henne att minska på sin svartsjuka. För övrigt hör svartsjukan till kvinnans naturliga läggning. Hon är svartsjuk på honom för att hon älskar honom. Men om svartsjukan går över gränsen, blir den till en nackdel. Den tröttar ut kvinnan rejält. Därför råder jag henne att minska på sin svartsjuka. Å andra sidan råder jag också mannen att tacka Allâh (´azza wa djall) för att ha fått en rättfärdig kvinna som älskar honom. Kärlek mellan makarna bidrar med ett lyckligt liv. För övrigt är svartsjukan ett naturligt drag som måste finnas. Maken skall tacka Allâh för att hans fru är svartsjuk. Och till kvinnan säger jag att minska på svartsjukan som annars kommer att försvåra det för henne och trötta ut henne.

 

Vad gäller skilsmässan, så skall du aldrig nämna det ordet för en kvinna. Om mannen nämner skilsmässa för kvinnan, kommer hon att tänka på det hela tiden. Det är fel. Det är en dumhet att nämna det ordet för sin hustru, även om man skulle göra det utav hot. Om du hotar henne med skilsmässa kommer Satan till henne och oroar henne hela tiden med det. Till sist leder det till skilsmässa.

 

Källa: al-Liqâ' ash-Shahrî (31)

Kommentera

Publiceras ej